Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ons team

We zijn een snel en sterk groeiende groep mensen die geloven dat investeren in het welzijn van medewerkers ten goede komt van de medewerkers, hun familie, de organisatie en de gemeenschap. We zijn levenskunstenaars, moeders, vaders en we houden van tennis, mountainbike, golf, etc. Maar bovenal zijn we levensgenieters.

100
persoonlijk leiderschap
150
positive energie
100
inspirerend
100
zingeving
150
doelgericht
100
motiverend
100
Innovatief
150
creatief
100
sociaal betrokken
100
pro-actief
150
welzijn
100
bevlogen medewerkers

executive team

portret_ed-korporaal.jpg

Ed Korporaal 

Corporate Employee Engagement Officer

Ed Korporaal gelooft en weet uit eigen ervaring, dat wanneer bedrijven investeren in het welzijn van hun medewerkers - organisaties hier betrokken medewerkers voor terug krijgen - die op hun beurt weer investeren in het welzijn van hun organisatie en wendbaarheid.

Het programma en innovatieve platform van Keep the Balance maakt de  betrokkenheid en welzijn van iedere medewerker inzichtelijk, meetbaar en mogelijk. We verhogen hiermee de bedrijfsresultaten op een duurzame wijze en verbeteren het welzijn van iedere medewerker.

Ed Korporaal ziet hierdoor zijn levensdoelstelling in vervulling gaan. Welzijn, menselijke ontwikkeling en het creëren van een veilige bedrijfscultuur als inspiratie bron voor medewerkers en leiders. Met een innovatief platform die sociaal ondernemen wereldwijd mogelijk maakt.  

"Mensen die iedere dag bewust, met zingeving en een gezamenlijk doel samenwerken om gezonde en veilige bedrijfsculturen te ontwikkelen, ik zie het al helemaal voor me. Met als hoger doel, dat iedereen bewust meewerkt en bijdraagt aan genereren van gezonde en sociaal florerende gemeenschappen over de hele wereld.

Welke kansen zou deze zienswijze ons als mensen bieden, nu dat de angst voor robotisering, Artificial Intelligence (AI) en de snel veranderende wereld ons langzaam in een wurggreep neemt. Ik zie deze ontwikkeling als een kans om nu echt samen te werken aan ons welzijn. Want onze welvaart wordt in de nabije toekomst in stand gehouden door robots en AI, een ontwikkeling die we echt niet meer kunnen tegenhouden".     

We verdienen allemaal een goed welzijn, hier moeten we wel wat voor doen!

Ed Korporaal    

 

elsken.jpeg

Drs. Arts E van Hoeij

Chief Well-being Advisor and Scientific Officer 

Drs. E van Hoeij leidt de Academy en koestert de bewust ontwikkelingsgerichte organisatie, ontwikkelt welzijnsoplossingen en ontwerpt strategieën om de werknemersbetrokkenheid middels welzijn te verbeteren voor Keep the Balance en haar relaties.

Drs. E van Hoeij is mede-oprichter en Chief Well-being Advisor and Scientific Officer van de Academy en houdt de nieuwste trends op het gebied van medewerker betrokkenheid en welzijn bij en bepaalt welke applicaties of interventies die betrekking hebben op de gezondheid wel of niet opgenomen worden in het assortiment van Keep the Balance. 

benno.jpeg

Benno Pieters MBA

Interim CEO and Marketing/Business Strategist 

Benno Pieters, heeft de dagelijkse algemene leiding over Keep the Balance. Hij adviseert het team en Ed Korporaal op het structureel laten groeien van het gedachte goed van Keep the Balance en ziet toe op de zakelijke ontwikkeling van Keep the Balance. 

Benno Pieters, weet uit ervaring - als leider te zijn geweest van diverse grote organisaties - dat wanneer een medewerker betrokken is bij het werk men 37 tot 40% productiever is en minder vaak afwezig is van het werk. Een betrokken medewerker is ook een stuk gelukkiger ten opzichte van een medewerker die niet betrokken is. 

"Onderzoek organisaties als Gallup en TNO laten verontrustende feiten en cijfers zien als het gaat om medewerker betrokkenheid in Nederland (80% van de Nederlanders is niet betrokken bij het werk) en langdurig  ziekteverzuim (meer dan 1 miljoen medewerkers kampen met stress en burn-out klachten), ik geloof dat deze cijfers en feiten inherent verbonden zijn aan elkaar, net zoals de resultaten van organisaties hieraan verbonden zijn.

Gebaseerd op deze feiten willen wij als Keep the Balance samenwerken met onze relaties en met mensen, die geloven dat het verbeteren en ontwikkelen van welzijn een taak is voor een ieder".  

Benno Pieters         

benno.jpeg

Sonja Tabales 

Chief Costumer Advisor and People Management

Samenwerken, flexibel en resultaatgericht! Sonja Tabales is een energieke, ondernemende strategisch adviseur, coach en trainer die mensen weet te inspireren en te motiveren. Een snelle schakelaar die met visie oplossingsgericht werkt.

Sonja begeeft zich gemakkelijk tussen de verschillende niveaus en lagen en is een echte verbinder. Met energie en lef durft ze te benoemen wat ze ziet. Door haar open houding daagt ze andere uit om na te denken over vraagstukken die in de organisatie leven. Sonja motiveert en helpt om doelstellingen stapsgewijs te managen en te realiseren en denkt op creatieve wijze in kansen en mogelijkheden.

 “Organisaties hebben baat bij medewerkers die bewust en vitaal in het leven staan. Maar ook dat medewerkers dat werk doen waar ze hun kwaliteiten en talenten het beste kunnen inzetten. Regie op eigen loopbaan, daar geloof ik in. Nederland verandert en organisaties ook. 

Digitalisering, robotisering, allemaal veranderingen waar medewerkers mee te maken krijgen. Van medewerkers wordt verwacht dat ze actief en verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan en vitaliteit. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Daardoor blijven deze medewerkers voor de organisatie gewild.

Om het verschil te kunnen maken wordt er door veel aandacht besteed aan het bewust worden van gedrag en het proces van verandering. In de begeleiding van ‘Keep the Balance’ wordt een leerproces op gang gebracht. Er kunnen doelen worden gesteld met als resultaat dat het medewerkers zich gefaciliteerd en ondersteund voelen door de werkgever.

Het is persoonlijke aandacht door het management en ondersteund door een systeem wat alles in zich heeft, een ‘one stop’ oplossing, die uniek is’’.

Sonja Tabales

Raad van bestuur en adviseurs

Chris Ackerley

Bestuurder

Partner, Ackerley Partners

Chris Ackerley

Bestuurder

Partner, Ackerley Partners

Chris Ackerley

Bestuurder

Partner, Ackerley Partners

Chris Ackerley

Bestuurder

Partner, Ackerley Partners

Chris Ackerley

Bestuurder

Partner, Ackerley Partners

Chris Ackerley

Bestuurder

Partner, Ackerley Partners

Iedereen praat over "het ontwikkelen van onze mensen", maar stel dat dat precies de strategische kern is van een onderneming ?

Meer info